ŽIVOTNÍ (PRACOVNÍ) KOUČOVÁNÍ

Koučování je způsob, jak se ve vaší životní situaci dobrat cíle, kterého chcete dosáhnout. Kouč je pomocníkem na této cestě, jakýmsi mediátorem. Pomůže vám uvědomit si, co je důležité a co méně, čemu věnovat úsilí a co naopak vaši pozornost nezasluhuje.

Jde o méně “náročnou” metodu, než jsou ty terapeutické. Při koučovacích rozhovorech nejdeme tolik do hloubky, obvykle se nezabýváme, pokud to není zcela nutné, osobními a rodovými zraněními. Jdeme více po “praktické” stránce věci. Společně pojmenujeme to, co vás aktuálně trápí, ať již jde o oblast osobní či pracovní, určíme, jaký je stav, kterého chceme dosáhnout, a následně klient sám, pomocí správně kladených dotazů kouče, hledá cesty, které ho dovedou k stanovenému cíli a které jsou pro něj vyhovující, pro něj ty správné.

Důležité při jakékoli práci s klientem je respektování jeho osobní cesty. Každý z nás je svébytnou osobností a správná je právě ta cesta, po které se rozhodne každý z nás jít. Kouč mu v této situaci může jen nabízet směry a pomocí zpětné vazby tak trochu na jeho osobní cestu posvítit.

Tato metoda je vhodná především pro ty, kteří nemají potřebu či odvahu se v danou chvíli zabývat sami sebou více do hloubky, hledat u sebe a ve svém rodě traumata, a přesto cítí aktuální potřebu pomoci při hledání svého vlastního směru, při hledání sebe sama.